Strona wykorzystuje cookies do zbierania statystyk odwiedzin. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.

Jak głosować za granicą w wybo­rach parla­men­tar­nych 2019

Instrukcja dotyczy głosowania za granicą. Jak głosować w Polsce
Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020

Wiem, gdzie będę w dniu wyborów

 1. Niezależnie od tego, czy mieszkasz za granicą czy przebywasz tam czasowo, musisz dopisać się do spisu wyborców. Masz czas do 10 paździer­nika, ale lepiej zrobić to wcześniej – unikniesz przeciążonych serwerów. (Jak się dopisać do spisu wyborców za granicą?)
 2. W niedzielę 13 października 2019 r. (w obu Amerykach 12 października) przyjdź do zagranicznego lokalu wyborczego w godzinach 7–21 z ważnym pasz­portem lub ważnym (w krajach, do których wjedziesz „na dowód”) dowodem osobistym. Pamiętaj, że musisz głosować w tym miejscu, w którym się dopisałeś do spisu – nie zagło­sujesz już w miejscu zameldowania.

Nie wiem, gdzie będę w dniu wyborów

W tym wypadku procedura jest trochę bardziej skomplikowana.

 1. Pobierz zaświadczenie o prawie do głoso­wania. Na jego podstawie zagłosujesz w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce lub za granicą. Musisz zacząć działać najpóźniej 10 paździer­nika, ale lepiej zabrać się za to wcześniej – unikniesz przeciążonych serwerów i kolejek. (Jak uzyskać zaświad­cze­nie o prawie do głosowania?)
 2. W niedzielę 13 października 2019 r. (w obu Amerykach 12 października) przyjdź do dowolnego zagranicznego lub krajowego lokalu wybor­czego w godzinach 7–21 z ważnym pasz­portem lub (w krajach, do których wjedziesz „na dowód”) ważnym dowodem osobistym i zaświad­czeniem o prawie do głosowania.

Jak się dopisać do spisu wyborców za granicą

 1. Wypełnij formularz na stronie MSZWypełnij formularz na stronie MSZ. Masz czas do 10 października, ale w ostatnich dniach przed wyborami serwery mogą być przeciążone.
  Możesz również dopisać się mailowo lub telefonicznie, ale wtedy musisz sam odszukać dane kontaktowe konsulatu właściwego dla miejsca, gdzie chcesz głosować, oraz przygotować potrzebne dane.
 2. Wypełniając formularz, na początku wybierasz kraj i lokal, w którym chcesz oddać głos, a następnie podajesz swoje dane osobowe (m.in. nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres pobytu).
  Uwaga: Serwery MSZ są trochę niewydolne, co może skutkować np. tym, że w trakcie wypełniania nie załaduje się lista gmin dla wybranego województwa, przez co nie można przejść dalej. W takiej sytuacji musisz niestety spróbować ponownie.
 3. Urzędnik konsulatu dopisze Cię do spisu wyborców w wybranym obwodzie i wypisze Cię ze spisu w dotych­czasowym obwodzie.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania

Mogę odebrać zaświadczenie w Polsce

 1. Przyjdź do urzędu miasta (gminy, dzielnicy) tam, gdzie masz stałe zameldowanie, chyba że wpisałeś się do rejestru wyborców w innym miejscu. Weź dowód osobisty.
  Jeżeli nie masz stałego zameldowania w Polsce albo chcesz odebrać zaświadczenie poza miejscem stałego zameldowania, musisz najpierw dopisać się do spisu wyborców w urzędzie, w którym chcesz odebrać zaświad­czenie.
 2. Na miejscu otrzymasz odpo­wiedni druk do wypełnienia.
 3. Od ręki otrzymasz zaświad­czenie o prawie do głosowania z holo­gra­mem zabezpiecza­jącym. Nie musisz nic płacić. Nie zgub zaświad­czenia – bez niego nie zagłosujesz (nawet w miejscu zameldowania), a duplikaty nie są wydawane.

Nie mogę odebrać zaświad­czenia w Polsce

Zaświadczenie uzyskasz od konsula, ale najpierw musisz figurować w jego spisie wyborców.

 1. Dopisz się do spisu wyborców w konsulacie, w którym chcesz odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. W tym celu wykonaj powyższe kroki dotyczące spisu wyborców.
 2. W konsulacie, w którym się dopisałeś do spisu, złóż wniosek o wydanie zaświad­cze­nia o prawie do głosowania. W tym celu wyślij email pod adres podany na stronie konsulatu (przykładowa strona konsulatu w Manche­sterze). Otrzymasz informację o tym, jakie dane masz przesłać.
 3. Przyjdź do konsulatu po zaświadczenie o prawie do głosowania. Nie musisz nic płacić. Weź paszport lub dowód osobisty.