Strona wykorzystuje cookies do zbierania statystyk odwiedzin. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.

Jak głosować w wybo­rach prezy­denc­kich 2020

Instrukcja dotyczy głosowania w drugiej turze wyborów na terenie Polski. Jak głosować za granicą

Jak głosować w miejscu swojego stałego zamel­dowania (osobiście)

Uwaga: Jeśli przed I turą dopisałeś się do spisu wyborców w jakiejś gminie, nie możesz przed drugą turą dopisać się z powrotem w miejscu zameldowania. W takiej sytuacji jedynym sposobem na oddanie głosu w miejscu zameldowania jest wzięcie zaświad­czenie o prawie do głosowania, ale dostaniesz je tylko w tej gminie, w której się dopisałeś do spisu. Nie otrzymasz go w żadnym innym miejscu, nawet w miejscu zameldowania.

12 lipca 2020 r. (druga tura wyborów) przyjdź do swojego lokalu wybor­czego w godzinach 7–21 z dowodem osobistym. (Znajdź swój lokal wyborczy)

Jak głosować poza miejscem swojego stałego zamel­dowania (osobiście)

dotyczy także osób niemających stałego zamel­dowania

Uwaga: Jeśli przed I turą dopisałeś się do spisu wyborców w jakiejś gminie, nie możesz przed II turą przepisać się do innej gminy. W takiej sytuacji, jeżeli w II turze chcesz zmienić miejsce głosowania, musisz wziąć zaświad­czenie o prawie do głosowania, które pozwala głosować w każdym lokalu wyborczym w kraju. Dostaniesz je jednak tylko w tej gminie, w której się dopisałeś do spisu! Nie otrzymasz go w żadnym innym miejscu, nawet w miejscu zameldowania.

Wiem, gdzie będę w dniu II tury wyborów (12 lipca)

 1. Jeśli nie dopisywałeś się do spisu wyborców przed I turą, dopisz się do spisu wyborców tam, gdzie chcesz głosować w drugiej turze. Możesz to zrobić przez Internet. Masz na to czas do 7 lipca. (Jak się dopisać do spisu wybor­ców?)
 2. W niedzielę 12 lipca 2020 r. przyjdź do lokalu wyborczego w godzinach 7–21 z dowodem osobis­tym. Pamiętaj, że musisz głosować w tym miejscu, w którym się dopisałeś do spisu – nie zagło­sujesz już w miejscu zamel­dowania. (Znajdź swój lokal wyborczy)

Nie wiem, gdzie będę w dniu II tury wyborów (12 lipca)

 1. Weź z urzędu zaświad­cze­nie o prawie do głosowania. Na jego podstawie zagło­su­jesz w dowol­nym lokalu wyborczym. Masz na to czas do 10 lipca. (Jak uzyskać zaświad­cze­nie o prawie do głosowania?)
 2. W niedzielę 12 lipca 2020 r. przyjdź do dowolnego lokalu wybor­czego w godzinach 7–21 z dowodem osobistym i zaświad­czeniem o prawie do głosowania. (Znajdź swój lokal wyborczy)

Jak głosować w drugiej turze wyborów w innym miejscu niż w pierwszej

Jeżeli przed pierwszą turą dopisałeś się do spisu wyborców w jakiejś gminie, to w drugiej turze również będziesz w spisie wyborców w tej gminie. Aby zagłosować w innym miejscu, musisz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Ale – uwaga – możesz je otrzymać tylko w tym urzędzie gminy (miasta, dzielnicy), w którym się dopisałeś do spisu. (Jak uzyskać zaświad­cze­nie o prawie do głosowania?)

Na przykład, jeżeli mieszkasz we Wrocławiu, ale wyjeżdżałeś na urlop do Kołobrzegu i przed I turą dopisałeś się do spisu wyborców w Kołobrzegu, to w II turze również musisz głosować w Kołobrzegu, chyba że w urzędzie miasta w Kołobrzegu odbierzesz zaświadczenie o prawie do głosowania (odbiór tylko osobiście albo przez upoważnioną osobę). Z takim zaświadczeniem możesz zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce.

Jeżeli przed pierwszą turą nie dopisywałeś się do żadnego spisu wyborców, to masz dwie możliwości:

Wiem, gdzie będę w dniu II tury wyborów (12 lipca)

 1. Jeśli nie dopisywałeś się do spisu wyborców przed I turą, dopisz się do spisu wyborców tam, gdzie chcesz głosować w drugiej turze. Możesz to zrobić przez Internet. Masz na to czas do 7 lipca. (Jak się dopisać do spisu wybor­ców?)
 2. W niedzielę 12 lipca 2020 r. przyjdź do lokalu wyborczego w godzinach 7–21 z dowodem osobis­tym. Pamiętaj, że musisz głosować w tym miejscu, w którym się dopisałeś do spisu – nie zagło­sujesz już w miejscu zamel­dowania. (Znajdź swój lokal wyborczy)

Nie wiem, gdzie będę w dniu II tury wyborów (12 lipca)

 1. Weź z urzędu zaświad­cze­nie o prawie do głosowania. Na jego podstawie zagło­su­jesz w dowol­nym lokalu wyborczym. Masz na to czas do 10 lipca. (Jak uzyskać zaświad­cze­nie o prawie do głosowania?)
 2. W niedzielę 12 lipca 2020 r. przyjdź do dowolnego lokalu wybor­czego w godzinach 7–21 z dowodem osobistym i zaświad­czeniem o prawie do głosowania. (Znajdź swój lokal wyborczy)

Jak się dopisać do spisu wyborców

Uwaga: jeżeli dopisałeś się gdzieś do spisu wyborców przed pierwszą turą, to będziesz tam zapisany również w drugiej turze. Nie możesz się np. przepisać z powrotem do swojego miejsca zamel­dowania.

Przez Internet

 1. Potrzebny jest tzw. profil zaufany. Jeżeli go nie masz, musisz go założyć. Za pośred­nic­twem banko­wości interne­towej zrobisz to w kilka minut, nie wychodząc z domu. Sprawdź, czy Twój bank pozwala zarejestrować profil zaufany.
 2. Do 7 lipca wypełnij online wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Jeżeli dopiero co założyłeś profil zaufany, zosta­niesz automa­tycz­nie zarejestro­wany w platformie ePUAP (nie musisz wypeł­niać formularza rejestra­cyj­nego ePUAP). Sam wniosek jest bardzo przyjazny – wypełni za Ciebie większość pól.
 3. Urzędnik dopisze Cię do spisu w wybranym obwodzie wyborczym i usunie ze spisu w dotych­cza­sowym obwodzie.

Pocztą lub osobiście

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek PDF.
 2. Znajdź adres urzędu miasta (gminy, dzielnicy) w miejscu, gdzie chcesz głosować. Niestety wyszukiwarka nie podaje kodu pocztowego – znajdziesz go tutaj.
 3. Do 7 lipca wypełnij wniosek i wyślij go pocztą do urzędu, który znalazłeś. Możesz również zanieść go osobiście.
 4. Urzędnik dopisze Cię do spisu w wybranym obwodzie wyborczym i usunie ze spisu w dotych­cza­sowym obwodzie.

Jak uzyskać zaświad­czenie o prawie do głosowania

 1. Jeśli przed I turą wyborów dopisałeś się gdzieś do spisu wyborców, przyjdź do urzędu tej gminy (miasta, dzielnicy), w której się dopisałeś do spisu. Jeśli nie dopisywałeś się do żadnego spisu wyborców, przyjdź do urzędu miasta (gminy, dzielnicy) tam, gdzie masz stałe zameldowanie, chyba że wpisałeś się do rejestru wyborców w innym miejscu. Weź dowód osobisty.
 2. Na miejscu otrzymasz odpo­wiedni druk do wypełnienia.
 3. Od ręki otrzymasz zaświad­czenie o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów. Nie musisz nic płacić. Zaświadczenie pozwoli Ci zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce. Nie zgub go – bez niego nie zagłosujesz (nawet w miejscu zamel­dowania), a duplikaty nie są wydawane.

Jak głosować korespondencyjnie w drugiej turze wyborów

Jeżeli zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, nie musisz nic robić. Automatycznie otrzymasz pakiet wyborczy do drugiej tury wyborów na ten sam adres.

Uwaga: Głosowanie korespondencyjne nie jest sposobem na oddanie głosu poza miejscem zamel­dowania. Kopertę zwrotną z Twoim głosem możesz oddać tylko w gminie, w której jesteś wpisany w spisie wyborców (zwykle jest to gmina, gdzie jesteś zameldowany). Nie możesz po prostu wysłać jej pocztą. Jeżeli np. jesteś zameldowany w Poznaniu, ale kopertę z głosem chcesz oddać w Krakowie, musisz najpierw dopisać się do spisu wyborców w Krakowie.

 1. Jeżeli nie zrobiłeś tego przed I turą, zamów tzw. pakiet wyborczy w urzędzie miasta (gminy, dzielnicy), w którym figurujesz w spisie wyborców. (Zazwyczaj jest to urząd właściwy dla Twojego miejsca zamel­dowania, chyba że dopisywałeś się do rejestru bądź spisu wyborców w innej gminie.) Masz czas do 30 czerwca, a jeśli podlegasz kwarantannie lub izolacji – do 7 lipca.* (Jak zamówić pakiet wyborczy?)
 2. Do 7 lipca (w wyjątkowych przypadkach później) otrzymasz pakiet wyborczy do drugiej tury wyborów. Doręczy go listonosz (do skrzynki) albo upoważniony pracownik urzędu gminy. Jeżeli jesteś w kwarantannie lub izolacji, listonosz powinien zostawić pakiet pod drzwiami, zadzwonić do drzwi i zaczekać przez 3 minuty, aż odbierzesz pakiet.
 3. Wypełnij dokumenty znajdujące się w pakiecie wyborczym według dołączonej instrukcji i włóż je do koperty zwrotnej z adresem urzędu gminy, w którym jesteś w spisie wyborców.
 4. Jeżeli nie jesteś w kwarantannie ani izolacji, oddaj kopertę zwrotną na jeden z 3 sposobów:
  • Poproś kogoś, aby w dnu głosowania (12 lipca) w godz. 7–21 zaniósł ją do Twojego lokalu wyborczego. (Znajdź swój lokal wyborczy)
  • Poproś kogoś, żeby zaniósł ją do urzędu gminy, w której jesteś w spisie wyborców. Termin to 10 lipca.
  • Poproś kogoś, aby wrzucił ją do skrzynki pocztowej na terenie gminy, w której jesteś w spisie wyborców. Masz na to czas do 10 lipca.
  Jeżeli jesteś w kwarantannie lub izolacji, dokumenty musisz wypełnić „na poczekaniu” i od razu oddać doręczy­cielowi (powinien zaczekać na Ciebie 10 minut). Jak wynika z odpowiedzi, którą uzyskałem od PKW, nie ma możliwości dostarczenia koperty zwrotnej w inny sposób.

Jak zamówić pakiet wyborczy do głosowania korespondencyjnego

Uwaga: Jeżeli zamówiłeś pakiet wyborczy przed pierwszą turą wyborów, nie musisz nic robić. Automatycznie otrzymasz kolejny pakiet przed drugą turą.

Przez Internet

 1. Potrzebny jest tzw. profil zaufany. Jeżeli go nie masz, musisz go założyć. Za pośred­nic­twem banko­wości interne­towej zrobisz to w kilka minut, nie wychodząc z domu. Sprawdź, czy Twój bank pozwala zarejestrować profil zaufany.
 2. Przed wypełnieniem wniosku ustal, do którego miasta (gminy, dzielnicy) ma zostać skierowany. Jest to miejsce, gdzie jesteś zameldowany, chyba że składa­łeś wniosek o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców w innej gminie.
 3. Wypełnij online zgłoszenie. Jeżeli dopiero co założyłeś profil zaufany, zostaniesz automa­tycz­nie zarejestro­wany w platformie ePUAP (nie musisz wypeł­niać formularza rejestra­cyj­nego ePUAP).
 4. Urząd miasta (gminy, dzielnicy) doręczy Ci pakiet wyborczy przed drugą turą wyborów.

Przez telefon

 1. Przygotuj dane: numer PESEL, numer telefonu lub adres email oraz adres, pod którym chcesz otrzymać pakiet wyborczy.
 2. Zadzwoń do urzędu miasta (gminy, dzielnicy), w którym figurujesz w spisie wyborców. Chodzi o urząd w miejscu, gdzie jesteś zameldowany, chyba że składałeś wniosek o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców w innej gminie. Aby zaoszczędzić czas, znajdź na stronach internetowych urzędu bezpo­średni numer do urzędnika wyborczego, który zajmuje się obsługą takich spraw.
 3. Urzędnik zarejestruje, że chcesz otrzymać pakiet wyborczy.

Pocztą

Możesz również zamówić pakiet wyborczy drogą listowną, ale jest to bardziej kłopotliwe, gdyż wymaga to wydrukowania i wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia (wzór udostępniony przez PKW) oraz wysłania go pocztą. Potrzebne są m.in. nazwa komisarza wyborczego (np. „Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II” – znajdziesz ją tutaj) i adres urzędu miasta/gminy, w którym figurujesz w spisie wyborców (tu mogą się przydać wyszukiwarka urzędów i kodów pocztowych).