Strona wykorzystuje cookies do zbierania statystyk odwiedzin. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.

Jak głosować w wybo­rach parla­men­tar­nych 2019

Instrukcja dotyczy głosowania na terenie Polski. Jak głosować za granicą
Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020

Jak głosować w miejscu swojego stałego zamel­dowania

W niedzielę 13 października 2019 r. przyjdź do swojego lokalu wyborczego w godzinach 7–21 z dowodem osobistym. (Znajdź swój lokal wyborczy)

Jak głosować poza miejscem swojego stałego zamel­dowania

lub jeśli nie masz stałego zameldowania

Wiem, gdzie będę w dniu wyborów (13 października)

 1. Dopisz się do spisu wyborców tam, gdzie chcesz głosować. Możesz to zrobić przez Internet, bez wycho­dzenia z domu. Masz na to czas do 8 października. (Jak się dopisać do spisu wybor­ców?)
 2. W niedzielę 13 października 2019 r. przyjdź do lokalu wyborczego w godzinach 7–21 z dowodem osobis­tym. Pamiętaj, że musisz głosować w tym miejscu, w którym się dopisałeś do spisu – nie zagło­sujesz już w miejscu zameldowania. (Znajdź swój lokal wybor­czy)

Nie wiem, gdzie będę w dniu wyborów (13 października)

 1. Weź z urzędu zaświad­cze­nie o prawie do głosowania. Na jego podstawie zagło­su­jesz w dowol­nym lokalu wyborczym. Masz na to czas do 11 października. (Jak uzyskać zaświad­cze­nie o prawie do głosowania?)
 2. W niedzielę 13 października 2019 r. przyjdź do dowolnego lokalu wybor­czego w godzinach 7–21 z dowodem osobistym i zaświad­czeniem o prawie do głosowania. (Znajdź swój lokal wybor­czy)

Jak się dopisać do spisu wyborców

Przez Internet

 1. Potrzebny jest tzw. profil zaufany. Jeżeli go nie masz, musisz go założyć. Za pośred­nic­twem banko­wości interne­towej zrobisz to w kilka minut, nie wychodząc z domu. Sprawdź, czy Twój bank pozwala zarejestrować profil zaufany.
 2. Wypełnij online wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Jeżeli dopiero co założyłeś profil zaufany, zostaniesz automa­tycz­nie zarejestro­wany w platformie ePUAP (nie musisz wypeł­niać formularza rejestra­cyj­nego ePUAP). Sam wniosek jest bardzo przyjazny – wypełni za Ciebie większość pól.
 3. Urzędnik dopisze Cię do spisu w wybranym obwodzie wyborczym i usunie ze spisu w dotych­cza­sowym obwodzie.

Pocztą lub osobiście

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek PDF.
 2. Znajdź adres urzędu miasta (gminy, dzielnicy) w miejscu, gdzie chcesz głosować. Niestety wyszukiwarka nie podaje kodu pocztowego – znajdziesz go tutaj.
 3. Wypełnij wniosek i wyślij go pocztą do urzędu, który znalazłeś. Możesz również zanieść go osobiście.
 4. Urzędnik dopisze Cię do spisu w wybranym obwodzie wyborczym i usunie ze spisu w dotych­cza­sowym obwodzie.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania

 1. Przyjdź do urzędu miasta (gminy, dzielnicy) tam, gdzie masz stałe zameldowanie, chyba że wpisałeś się do rejestru wyborców w innym miejscu. Weź dowód osobisty.
 2. Na miejscu otrzymasz odpo­wiedni druk do wypełnienia.
 3. Od ręki otrzymasz zaświad­czenie o prawie do głosowania z holo­gra­mem zabezpiecza­jącym. Nie musisz nic płacić. Nie zgub zaświad­czenia – bez niego nie zagłosujesz (nawet w miejscu zameldowania), a duplikaty nie są wydawane.